Terapi til børn og unge

Få hjælp til blandt andet

Ondt i maven

Ondt i maven uden god fysisk forklaring kaldes også for “funktionelle mavesmerter”.  Mavesmerterne kan debutere efter en maveinfektion, som et resultat af andre belastninger eller uden forklaring. Oftest går smerterne væk af sig selv efter noget tid, men hos en mindre gruppe fortsætter mavesmerterne og resulterer i et større eller mindre tab af funktionsniveau og livskvalitet.

Hypnoseterapi er  den mest veldokumenterede behandlingsform til funktionelle mavesmerter.

Jeg er specialiseret i behandling af ondt i maven og har rigtigt gode erfaringer hermed.

Barnet skal være udredt hos egen læge inden behandling.

Angst og fobier

Angst er en helt naturlig og uundgåelig del af livet. Af og til kommer angsten til at fylde så meget, at den i betydelig grad nedsætter funktionsniveauet og livskvaliteten.

Der findes mange former for angst, som panikangst, generaliseret angst,  seperationsangst (herunder hjemve) og fobier.

En fobi er angst for noget specifikt. Det kan dreje sig om højdeskæk, angst for hvepse, angst for hunde eller lignende.

Hypnoseterapi er ofte meget effektivt til behandling af angst og fobier.

Ofte kombineres behandlingen endvidere med hjemmeøvelser.

Søvnbesvær

Søvnbesvær ses hyppigt hos børn og unge og kan nedsætte trivsel og indlæring.

Søvnbesvær kan være mange ting.

Nogle børn har svært ved at falde i søvn, andre vågner mange gange om natten og atter andre døjer med uhyggelige drømme.

Nogle børn har et stort ønske om at kunne sove i deres egen seng, tage med på klassetur eller sove sammen med vennerne, men det er for svært.

Jeg har gode erfaringer med behandling af alle former for søvnbesvær hos børn og unge.

I behandlingen bruges både søvnhygiejniske tiltag samt hypnoseterapi.

Jeg er desuden forfatter til bogen, Drømmejunglen, til børn, der har brug for en hjælpende hånd ved sengetid.

Smerter

Adskillige studier har påvist god effekt af hypnosebehandling i forhold til forskellige smerteproblematikker.

Det kan fx. dreje sig om hovepine eller ledsmerter.

Hypnosebehanling kan være et godt supplement og evt. alternativ til medicinsk smertebehandling af børn og unge.

Evt. medicinsk behandling varetages af egen læge eller speciallæge, og barnet skal være udredt først.

Abe

Lavt selvværd

Mange børn og unge kæmper med lavt selvværd, hvilket ofte fører til andre følelsesmæssige problemer som tristhed og angst eller resulterer i uhensigtsmæssig adfærd.

Jeg har gode erfaringer med, at børn og unges selvværd styrkes gennem samtale- og hypnoseterapi.

Andre funktionelle lidelser

Der findes en række funktionelle prolemstillinger ud over funktionelle mavesmerter. Det kan dreje sig om fx. synkebesvær, ekstrem træthed, senfølger efter hjernerystelser eller migræne.

Hypnoseterapi er  ofte meget effektiv i behandlingen af funktionelle lidelser, og jeg har gode erfaringer hermed.

Terapeutisk metode

Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og tror på, at både psykiske, fysiske og sociale faktorer spiller ind, når et menneske er i ubalance eller mistrivsel.

Alle behandlingsforløb indledes med en grundig samtale med både barn og forældre for derigennem at skabe grundlaget for den bedst mulige forståelse af problemet og tilrettelæggelse af behandlingen.

Behandlingsforløbet foregår som et samarbejde med barn og familie, og forældre må påregne at deltage i behandlingen efter behov.

En vigtig del af behandlingen består af psykoedukation, som kan oversættes til undervisning om symptomer og lidelser som fx. angst eller funktionelle lidelser.

Således kan både barn, familie og netværk være klædt bedst muligt på i forhold til at forstå barnet og dets udfordringer.

Hos “Din Magiske Hjerne” fylder hypnoseterapi rigtigt meget i behandlingen.

Børn og unge kan få hjælp til en lang række problemer gennem hypnoterapi. Det er naturligt for børn at gå i trance mange gange om dagen. Det sker blandt andet, når de leger eller dagdrømmer.

Børns evne til at bruge deres fantasi og forestillingsevne er umiddelbar, og defor er hypnose som terapiform helt oplagt.

Hypnoseterapi er en skånsom metode, og meget af terapien foregår som en salgs “tankeleg” og fantasirejser, som de fleste børn godt kan lide.