Hypnoseterapi

Hypnose kan beskrives som en tilstand af dyb afslappelse og fokuseret opmærksomhed.

I en hypnotisk tilstand sættes den almindelige kritiske sans lidt i baggrunden, og det bliver nemmere at arbejde på et dybere plan i bevidstheden, hvor der lettere skabes forandringer.
Det er naturligt for mennesker at gå ind i en hypnotisk tilstand dagligt. Børn gør det, når de leger, og dagdrømmeri og meditation er også eksempler på hypnotiske tilstande, hvor en del af bevidstheden er meget fokuseret, mens almindelige lyde og synsindtryk træder i baggrunden.

Hypnose har gennem tiderne været omgæret af mystik, hvilket især skyldes brugen af scenehypnose i underholdningsbranchen. Denne fejlagtige opfattelse er meget beklagelig, da den resulterer i ubegrundet skepsis og fordomme, som forhindrer flere i at få effektiv hjælp til at løse udfordringer i deres liv med hypnose. Således er der stort set heller ikke i det etablerede sundhedsvæsen mulighed for at modtage behandling med hypnoseterapi – dette til trods for, at adskillige studier har vist særdeles god effekt af behandlingen.


Et terapeutisk forløb hos mig starter altid med en samtale omkring hypnose, så både barn og forældre kan få be- eller afkræftet forestillinger og føle sig helt trygge ved behandlingen.


Hypnoterapi er en meget effektiv terapiform, og det vil ofte være tilstrækkeligt med 3-5 behandlinger.

Sover man under hypnose?

Man sover ikke under hypnose. Hypnose er en speciel tilstand, som man skal have prøvet for rigtigt at forstå, hvordan det føles. Hypnose opleves forskelligt fra person til person, men de fleste oplever på samme tid at være både afslappede, vågne og fokuserede og samtidig lægge mindre mærke til eksempelvis lyde i omgivelserne. Oftest taler vi sammen under hypnosen og den person, der er i hypnose kan til enhver tid åbne øjnene og afslutte hypnosen. Børn kan både være afslappede eller meget aktive under hypnose, mens voksne som regel er mere afslappede.

Kan alle mennesker hypnotiseres?

I teorien kan alle mennesker hypnotiseres, da der er tale om en helt naturlig tilstand, som vores hjerner automatisk søger imod flere gange dagligt. I praksis er det dog ikke alle mennesker, der har gavn af hypnoseterapi. Min erfaring er dog, at langt de fleste børn reagerer meget positivt på hypnoseterapi, og studier har vist, at børn i 8-11 års alderen typisk er særligt modtagelige for denne behandlingsform.

Er du i tvivl om, om dit barn kan have gavn af hypnosebehandling, er du meget velkommen til at tage kontakt, så vi sammen kan blive klogere på, om det giver mening at afprøve hypnosebehandling.

Hvad med børn med autisme?

Børn med vanskeligheder inden for autismespektret har ofte ikke samme gavn af hypnoseterapi, som børn uden disse vanskeligheder. Dette skyldes blandt andet, at børn med autisme ofte mangler forestillingsevne. Samtidig kan det være svært at opnå den tilstrækkelige kontakt til barnet, som er en vigtig forudsætning for terapi.

Når det er sagt, er der dog også undtagelser til denne regel, og flere steder i verden forskes der i hypnosebehandling til børn med vanskeligheder inden for autismespektret – ikke behandling af autismelidelsen i sig selv, men fx. angst, indre uro, tvangsadfærd mm.

Mine erfaringer med hypnosebehandling til børn med autisme er blandede. Nogle har haft rigtigt god gavn af hypnoseterapien, mens andre ikke har.

Er du i tvivl om, om dit barn kan have gavn af hypnosebehandling, er du meget velkommen til at tage kontakt, så vi sammen kan blive klogere på, om det giver mening at afprøve hypnosebehandling.

Kan man huske, hvad der sker under hypnosen?

Det er meget svært at sige noget generelt til dette. Det er meget forskelligt, hvor meget man kan huske af hypnoseterapien. Både fra gang til gang og fra person til person.

Mennesker i en dyb hypnosetilstand vil ofte have fornemmelse af, at kunne huske dele men ikke hele behandlingen. Børn husker dog som regel det meste, da de oftest er særdeles aktive og talende under behandlingen.

Da hypnose er en meget speciel sindstilstand, huskes oplevelsen ofte lidt drømmeagtig. Da det kan være svært at genfortælle en drøm, idet den nærmest smuldrer eller forsvinder, når man vil sætte ord på den, opfordrer jeg altid forældre til, at de ikke udsprøger barnet om oplevelsen. Barnet kan selvfølgelig fortælle lige, hvad det vil, men lad barnet selv afgøre, hvad det har lyst til at fortælle.

Kan voksne få behandling?

Jeg tilbyder kun behandling af børn og unge – herunder også unge voksne (typisk op til starten af 20’erne)

Er forældrene tilstede under hypnoseterapien?

Jeg er vant til at arbejde med børn og unge og har erfaring med, at den bedste alliance opnåes, når jeg er alene med barnet. Derfor foreslår jeg oftest, at vi alle snakker sammen først, men at jeg er alene med barnet/den unge under selve hypnoseterapien. Det er selvfølgelig helt op til Jer, og både barn og forældre skal være trygge ved det.

Kan børn med ADHD hypnotiseres?

Børn med ADHD kan af og til have vanskeligheder med at fokusere tilstrækkeligt til at indgå i terapeutisk arbejde. Omvendt kan hypnoseterapi ofte give barnet mere indre ro og større selvværd.

Er du i tvivl om, om dit barn kan have gavn af hypnosebehandling, er du meget velkommen til at tage kontakt, så vi sammen kan blive klogere på, om det giver mening at afprøve hypnosebehandling.

Har hypnoseterapeuten kontrol over den, der hypnotiseres?

Det korte svar er nej! Desværre har brugen af scenehypnose resulteret i en række fordomme om hypnose. For det første er man vågen, når man er i en hypnotisk tilstand, og man vil hele tiden være i stand til at afbryde behandlingen. Endvidere samtales der ofte undervejs. Formålet med hypnoseterapi er netop, at give det enkelte menneske mere kontrol. Mennesker med f.eks. angst eller smerter oplever et kontroltab, og hypnoseterapi kan være med til at give det enkelte menneske kontrollen tilbage.

Hvor mange behandlinger skal der til?

Det er svært at svare på dette spørgsmål, det det kommer an på både barn og problematikken.

Hypnoseterapi er generelt en meget effektiv terapiform, hvor antallet af kontakter oftest er meget færre end ved andre terapiformer. Udfordringer med fx. ondt i maven eller angst kan ofte behandles tilfredsstillende med 3-4 behandlinger.

For at skabe sammenhæng i behandlingen booker vi altid mindst to aftaler, når et nyt forløb startes op. Hvis behandlingen alligevel ikke giver mening for Jer, når vi har haft vores første samtale, aflyser vi bare den anden tid.

Hvordan foregår behandlingen?

Ved første besøg snakker jeg med Jer, så vi kan lære hinanden at kende og sammen blive klogere på jeres udfordringer og behandlingsmulighederne.

Første gang vil jeg også oftest invitere barnet/den unge i en lettere hypnotisk tilstand, for at give en oplevelse af, hvordan det er at være i en hypnotisk tilstand, og hvis barnet /den unge er helt tryg, arbejder vi måske allerede lidt i hypnosen første gang.  

Til hver behandling er der sat 50 min af, men ofte bruger vi kortere tid, hvis det giver bedre mening. Som regel bruger vi mere tid de første gange. Jeg stopper altid, hvis det er ved at blive “for meget” for barnet, da jeg gerne vil sikre mig, at barnet har lyst til at komme igen. Børn er oftest noget hurtigere end vi voksne til at få ting til at falde på plads, og det skal være en god oplevelse.

Kan man “blive hængende” i hypnose?

Nej, man forbliver ikke i den hypnotiske tilstand. Så snart opmærksomheden atter rettes mod omgivelserne, bevæger man sig ud af den hypnotiske tilstand. Mange oplever dog at være trætte og lidt indadvendte efter hypnose, og rigtigt mange børn falder i søvn på vej hjem i bilen. De fleste føler sig lidt udmattede, meget afslappede og godt tilpas efter en hypnosebehandling.

Skal barnet selv ville behandlingen?

Ja! Det er en forudsætning for et godt behandlingsforløb, at barnet selv ønsker behandling. Jeg taler altid med barnet/den unge om, hvad der motiverer dem til at komme til behandlingen. Hvis barnet eller den unge ikke har lyst, fortæller jeg om, hvad behandlingen går ud på, og så kan I altid henvende Jer igen, hvis det på et tidspunkt giver mening for barnet eller den unge.